Steel Magnolias

Een ontroerend toneelstuk met een lach en een traan. De personages zijn één voor één sterke vrouwen met hun eigen karakter en humor. Door deze karakterverschillen is het een luchthartig toneelstuk met vaak hilarische dialogen. We zien de uitbaatster van een kapsalon en haar clienteel dat de revue passeert. Op verschillende tijdstippen in hun leven pikken we in en komen we te weten hoe het leven hen behandeld heeft.

Alle personages zijn dames en ze lijken allemaal gemaakt van staal, onder druk van omstandigheden buigen ze, maar ze breken niet. Ze kunnen hard tegen elkaar tekeergaan en elkaar voor schut zetten, maar als puntje bij paaltje komt, staan ze altijd klaar voor elkaar en steunen ze elkaar door dik en dun, hoe moeilijk de situatie ook is.