Onze zaal

Onze zaalBestuursledenHistoriek

Het Uilenspiegeltheater

Koninklijk Toneelgezelschap Uilenspiegel heeft het geluk over een eigen zaal te beschikken: het Uilenspiegeltheater, gelegen in de Peetersstraat. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis en was aanvankelijk bedoeld als onderdak voor ‘het jeugdpatronaat’, geopend oktober 1905.

Vanaf 1925 werd ‘de Patria’ een filmzaal die z’n hoogtepunt zou kennen als ideale ‘familiecinema’ na WO II. De zaal werd zelfs verhoogd en vergroot (1947) tot 602 zitplaatsen. Maar met de komst van TV en door de professionalisering van de filmdistributie in de jaren zestig was het voor de kleine filmexploitanten steeds maar moeilijker om het hoofd boven water te houden. 

Sinds 1957 speelt KTg Uilenspiegel in deze zaal. Om de mogelijkheden en de expansie van het amateurtoneel te optimaliseren beoogde het Uilenspiegelbestuur sinds 1976 om een eigen zaal te zoeken. Uiteindelijk viel de keuze op ‘de Patria’ en wijlen deken Verbist zette het licht meteen op groen om het beheer van de zaal aan Uilenspiegel toe te vertrouwen vanaf september 1981.

Nadien werd Studio Diest opgericht door diezelfde filmuitbaters. Vanaf toen begon ‘Uilenspiegel’ aan een lange reeks verbouwingen en renovatiewerken, meestal met eigen mankracht en met eigen financiële middelen.

Dit heeft met de jaren geleid tot een unieke theateraccommodatie in het hart van de stad Diest: de enige grote en technisch goed uitgeruste theaterzaal met twee bars, vergaderruimtes, ateliers en opslagplaatsen, groot podium, kleedkamers, grimesalon, technische cabine, kledingmagazijn …

Na de vele verbouwingswerken en vooral na de bouw van een comfortabele zittribune met uitstekend zicht op het podium was het aantal zitplaatsen geslonken tot 392.

Decennia lang was en is het Uilenspiegeltheater de thuishaven van KTg Uilenspiegel dat in de zaal in eerste instantie zijn eigen volwaardige jaarproductie (7 eigen producties) plant. Tezelfdertijd stelt het zijn accommodatie ter beschikking van scholen, verenigingen, privé-initiatieven, professionelen e.a. voor theater, dans, ballet, muziekoptredens, lezingen en voordrachten, film…

Zo vult het Uilenspiegeltheater een grote leemte op in het culturele leven van de stad.