Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING VAN VZW KTG UILENSPIEGEL

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die vzw KTG Uilenspiegel verwerkt van personen die een voorstelling reserveren, aangeven de (digitale) nieuwsbrief te willen ontvangen, of abonnee zijn van de vzw KTG Uilenspiegel.
In het kader van de GPDR wetgeving houdt de vzw KTG Uilenspiegel zich er toe u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens die u aan de vzw verstrekt gebeurt. In dit geval geef je automatisch en uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
vzw KTG Uilenspiegel, Peetersstraat 32, 3290 Diest,
013 31 27 62, info@uilenspiegel.nu

2. Welke gegevens verwerkt vzw KTG Uilenspiegel en voor welk doel

 1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer en e-mailadres
 2. Vzw KTG Uilenspiegel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres wordt gebruikt voor contact over reservaties en de eventuele annulering daarvan
  2. je naam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van vzw KTG Uilenspiegel.

E-mail berichtgeving:

Vzw KTG Uilenspiegel gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over (het lidmaatschap van) Vzw KTG Uilenspiegel te bezorgen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Vzw KTG Uilenspiegel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vzw KTG Uilenspiegel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
De persoonsgegevens die worden doorgegeven bevinden zich in een google sheets document waarin het overzicht wordt bewaard. Dit bestand is versleuteld en kan niet door iedereen worden geraadpleegd.
We zien ons ook genoodzaakt je te melden dat je IP adres eveneens door ons raadpleegbaar is wanneer een reservatie via de website wordt vastgelegd. Dit IP adres houden wij op geen enkele manier bij en slaan wij nergens op.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van Vzw KTG Uilenspiegel kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vzw KTG Uilenspiegel zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de vzw.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vzw KTG Uilenspiegel je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van de vzw.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het secretariaat van Vzw KTG Uilenspiegel via info@uilenspiegel.nu

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en/of nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.