Lilith @ online

Er is storm in mij
Windkracht 12
Dag en nacht
Er komt nogal wat bij kijken als je als vrouw geboren wordt…

Adam kreeg van Dieu het Aards Paradijs cadeau. Al snel ging dat Adam vervelen, zo alleen in het Paradijs. Dieu schonk hem daarom een vrouw. Blond, mooi en verleidelijk. Dieu had een uitstekende smaak. Toen. Adam had zich gelukkig moeten prijzen, ware het niet, dat ‘Lilith’ niet was, wat een man van een vrouw verwacht.
Voor zijn tekst ‘Lilith@online’ baseerde Paul Pourveur zich op dagboekfragmenten, briefwisseling en gesprekken van en met tieners. Deze tekst leent zich daarom uitstekend om jongeren de tanden in te laten zetten. Samen gingen we op zoek, via eigen verhalen en ervaringen, naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en het aantrekken en afstoten in het spel van de liefde. Onze ‘Lilith’ wordt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, maar tegelijkertijd zit de voorstelling vol verrassingen, humor, tederheid en verlangen…