Het kaartenhuis

De familie Verbruggen is een normaal Vlaams huisgezin. Mijnheer Verbruggen droomt zoals elke Vlaming van een eigen huis. Zijn vrouw is er echter tegen. Ze vreest dat er dan voor haar geen voldoende geld meer zal zijn om haar grote passie “het afschuimen van diverse rommelmarkten” te blijven beoefenen.

De kinderen worden volwassen en vinden een lief.

Marianne heeft het moeilijk met deze situatie. Ze is nogal streng opgevoed en heeft zo haar eigen principes. Ook de grote misstap van haar man zit haar nog steeds dwars.

Va is er ook nog. Hij leeft in zijn eigen wereldje en drijft Marianne soms tot wanhoop. Op een dag slaat het noodlot toe. Wordt het huis ooit gebouwd? Of blijft het een kaartenhuis? Komische en tragische situaties volgen elkaar op. Uiteindelijk zal iedereen zijn bestemming vinden. Maar hoe??