Eén vloog over het koekoeksnest

Een psychologische tragedie, die veel meer dan de bekende verfilming, de vorm van een meeslepende en soms zelfs hilarische komedie durft aan te nemen.

Mertens wordt voor 5 maanden opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis om te onderzoeken of hij de misdaad die hij heeft begaan bewust of in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gepleegd. 

Hij probeert de andere patiënten die hij er ontmoet wat menselijker te benaderen dan dat ze door het personeel behandeld worden. Onvermijdelijk leidt dat tot een conflict met hoofdzuster Rosseels dat uitmondt in een ware machtsstrijd binnen de instelling. De andere patiënten willen wel maar durven niet in opstand te komen.