Den Grooten Oorlog

Beklijvend Muziektheater over 14-18

Honderd jaar na het einde van “De Grote Oorlog” slaan KTg Uilenspiegel vzw Diest en Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus uit Deurne-Diest de artistieke handen in elkaar.

In een stukje beklijvend muziektheater vertellen we het verhaal van Jef, een jonge Vlaamse soldaat, die probeert te overleven in de loopgraven van deze gruwelijke oorlog.

Ook zijn liefje aan het thuisfront Marie en de norse sergeant, een Britse soldaat, John en Hans, een jonge soldaat van de aartsvijand Duitsland, vertellen hun kleine verhalen uit deze “Grote Oorlog”. Het belooft een aangrijpend muzikaal verhaal te worden waarin muziek en woord zich versmelten tot een harmonieus geheel. Hoe je het ook draait of keert…we zijn allemaal kinderen van “De Grote Oorlog”