De vrouw in de ochtend

Het oorspronkelijke verhaal speelt zich af in het barre Asturië (N.-Spanje). Een puur en sterk drama met poëtische inslag, met sterke karakters, stugge personages, veel verzwegen leed. Een steeds oplopende bijna onhoudbare spanning en toch vol verrassingen.
Moeder, grootvader en de drie kleinkinderen nemen het avondmaal. Er hangt een bedrukte stemming, er weegt iets op dit gezin waar over bepaalde gebeurtenissen niet mag gesproken worden, waar geen plezier mag gemaakt worden, waar men zich al geruime tijd wetenswillens afsluit voor en van de buitenwereld.
Weldra blijkt dat precies op diezelfde avond vier jaar geleden de oudste dochter verdronken is. Ze was pas getrouwd en verdween de derde nacht na haar huwelijksdag.
Eigenaardig genoeg sloot haar echtgenoot zich op in zijn kamer, terwijl het hele dorp een grote zoektocht ondernam. Al die jaren leidt ook hij een zeer teruggetrokken leven, hierbij stilzwijgend gesteund door zijn stugge en immer lijdende schoonmoeder die het pijnlijke gebeuren niet kan en niet wil vergeten … tot op diezelfde avond, terwijl ze nog aan tafel zitten, een vreemde vrouw komt aankloppen.
Dat is het begin van allerlei vreemde gebeurtenissen met onverwachte wendingen en een dreiging die zowel de personages als het publiek in de ban houden.