De golf

Naar aanleiding van zijn lessen over het nazisme wordt een leraar geconfronteerd met zijn onmacht om deze problematiek duidelijjk te maken aan 18-jarigen.

Hoe kan je hen de realiteit van concentratiekampen aan het verstand brengen? Hoe maak je hen duidelijk dat in feite slechts 10% van het Duitse volk lid was van de Nazipartij? Daarom start de leerkracht met een klasexperiment waarbij hij de leerlingen als het ware spelenderwijs laat ondervinden op welke fundamenten de fascistische ideologie rust.

Het experiment loopt uit op het stichten van “De Golf”-beweging die steunt op de idee: ‘Kracht door discipline, kracht door solidariteit, kracht door actie.’ Aanvankelijk slechts slogans maar gaandeweg de basis van een massabeweging die een hele school ontwricht.