De Bruiloft

Klassieker van Bertolt Brecht

Een koppel gaat trouwen, ze hebben vrienden en kennissen uitgenodigd om samen met vader en moeder de bruiloft te vieren. Ze willen het de gasten zo aangenaam mogelijk maken en trakteren op een feestelijke maaltijd. Het feest gaat zijn gang maar het is voor alle betrokkenen duidelijk dat hier enkel de schijn hoog gehouden wordt. Het feest dreigt dan ook al snel te ontsporen: de meeste gasten geraken boven hun theewater, vriendschappen vallen door wansmakelijke verhalen aan diggelen, van de huisraad blijft niets meer over. Brecht houdt met dit stuk de burgerij van zijn tijd een spiegel voor. Op onnavolgbare wijze geeft hij inkijk in een burgermansbestaan en met ontzettend veel humor spuwt hij zijn kritiek op de kleinzieligheid van kleine mensjes. ‘De Bruiloft’ is de eerste regie van Jean Penxten voor KTg Uilenspiegel.