Daens Dagelijks

Een plaatselijke afdeling organiseert een tentoonstelling met als titel “de tijd van Daens en nu”. Op de avond voor de officiële opening leggen de leden de laatste hand en twee vrienden, Mathieu en Frederik, blijven als laatste over. Het komt tot een gemoedelijk gesprek en ze besluiten om iedere avond van de tentoonstelling te blijven hangen. In de dialogen wordt al snel duidelijk: Daens is ook vandaag nog brandend actueel. Maar stilaan komen wij ook meer te weten over de twee vrienden. Zo worstelt Frederik met littekens uit het verleden en is Mathieu in alle staten wanneer hij plots zijn ex-vrouw opnieuw tegenkomt.

Priester Daens was een man van het volk. Hij kwam op tegen de toenmalige machthebbers en ijverde voor betere leef- en arbeidsomstandigheden van de gewone arbeider. Hij zag het belang in van een solidaire en sociale samenleving en durfde daarvoor zijn nek uit te steken. Binnen de arbeidersbeweging juichen we de inzet van figuren zoals Daens toe. Ook vandaag kampen we nog steeds met armoede, slechte werkomstandigheden, ongelijkheid, povere leefomstandigheden, enz. Het werk is nog lang niet gedaan. Zowel KWB, KAV als ACV brengen graag hulde aan Daens naar aanleiding van de herdenking van zijn overlijden, nu honderd jaar geleden. We willen zijn strijd ter sprake brengen, bij de eigen achterban en bij een zo breed mogelijk publiek.