Cluyte van Tielebuis

In het Diestse begijnhof

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Een eeuwenlange traditie…’ rond de Gilden en Rederijkerskamers in Diest slaan toneelverenigingen KTg Uilenspiegel en KVT de handen in elkaar.
Frans Vanhentenrijk regisseert het wagenspel ‘Cluyte van Tielebuis’.

Met de ‘Cluyte van Tielebuys, die wederom herdragen wilde sijn’ 1), (572 verzen) verwelkomde de kamer De Lelie te Diest in 1541 de kamers, die daar tot een groot landjuweel waren samengekomen. Deze Tielebuys, die van niets anders weet, dan van smullen, geldverteren en schulden maken, wil volstrekt eene vrouw hebben, maar zijn oude vader Ronsefael, die meent, dat hij in ’t geheel niet in staat is eene vrouw te onderhouden, zegt nu tot hem, dat hij ‘een jaer te vroech gebooren’ is…

De tentoonstelling loopt van 27 april t.e.m. 28 mei 2012 in het Begijnhof van Diest.

Opvoeringen van het wagenspel zijn er op de openingsavond in de Catharinakerk (27 april) en later nog op 10, 13 en 24 mei 2012, op verschillende locaties in het begijnhof.

Er zijn telkens meerdere opvoeringen per dag