The Broken Circle Breakdown

Muziektheater dat naar de strot grijpt …

Monroe en Alabama zijn de twee kopstukken van een Vlaamse Bluegrassband.

Wanneer zij het kostbaarste wat ze hebben verliezen, reageren ze daarop radicaal anders. De ene verliest zich in woede, de ander zoekt troost, en een uitweg. “Verdriet dat hebt ge niet meer, als het zo groot is. Verdriet dat zijt ge.”

Alabama staat vol met veelkleurige tattoos. De namen van alle venten waar ze mee geweest is stonden op haar lijf. Om die weg te krijgen heeft ze ze laten bedekken. Nen ‘Cover-Up’ heet dat dan. De naam op haar borst dicht bij haar hart, heeft ze laten staan.

Kan muziek een beetje van de pijn verzachten, of het afscheid draaglijker maken?