Historiek

Ontstaan

Toneelgezelschap Uilenspiegel ontstond onder impuls van Jan Bax tijdens de zomervakantie van 1955. De eerste voorstelling vond plaats in een weide in Kaggevinne en werd gegeven door 12-, 13- en 14-jarigen. Een jaar later speelde deze groep "De dode te paard" in het toneelzaaltje van de paters Kruisheren.

Gemengd theater

Al in 1957 kwam Uilenspiegel in de filmzaal ‘Patria’ (huidige Uilenspiegeltheater) terecht. De eerste volwassenen vonden toen hun weg naar het gezelschap. Willy Vanoppen werd en bleef huisregisseur tot 1964. In zijn laatste regie ("Ik ben getrouwd" - maart ’64) stonden voor het eerst mannen en vrouwen samen op het podium en zo werd deze voorstelling een eerste kleine mijlpaal in de geschiedenis van de groep. Onder Leo Loomans (’64) kwam er vanuit het Leuvense meer professionele hulp. Hij tekende voor acht opeenvolgende regies waarbij Uilenspiegel heel wat naam kon maken binnen het amateurtheater. De groep nam sindsdien geregeld deel aan het Provinciaal Toneeltornooi, een drietal keren aan het Koninklijk Landjuweel (Neerpelt, Hasselt, Leuven) en won met "Twaalf Vergramde mannen" (1967) de Kardinaalsbeker van het NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond).

Uilenspiegel internationaal

Uilenspiegel speelde ook in Breda en Elsloo. Dit kon door de professionele regisseurs die in de
zeventiger jaren werden aangetrokken. Toch wel een indrukwekkende lijst: Arnold Willems, Eddy Brugman, Jan Verbist, Bert André, Ivo Pauwels, Jappe Claes, Michel Van Dousselaere, Ed Vanderweyden en nog zoveel anderen. Onder impuls van de toenmalige voorzitter Rik Vanattenhoven werden stilaan ook meer en meer beroepsgezelschappen uitgenodigd: ondermeer Het Nederlands Kamertoneel (’67), het Groot Limburgs Toneel, het MMT, de Nieuwe Scène, het Reizend Volkstheater, TIL en Brialmonttheater.
Ondertussen zijn al meer dan 80 beroepsvoorstellingen achter de rug op initiatief van Uilenspiegel zelf!

Elckerlyc

Hoogtepunten uit de geschiedenis van het toneelgezelschap zijn zeker de vier Elckerlycproducties: 1970 in de Sint-Sulpitiuskerk (regie Marc Liebrecht), 1980 in de O.-L.-Vrouwenkerk (regie Bert Van Eekert), 1991 in de Begijnhofkerk (regie Leo Loomans) en 2006 in het eigen Uilenspiegeltheater (regie Julie Godts). Deze producties trokken telkens tussen de 3000 en de 4000 toeschouwers.

Eigen zaal

Onder impuls van de nieuwe voorzitter Frans Vanhentenrijk (1976) begon Uilenspiegel met de renovatie van de verouderde filmzaal (bouwjaar 1905). Bij de aanvang van het toneelseizoen 1981-1982 kwam de zaal volledig in eigen beheer en
verdween Zaal Patria als naamgeving, al is 'de Patria' nog steeds een hardnekkig begrip.

In de voorbije 52 jaar werden niet minder dan 123 eigen producties gemaakt, waarvan de meeste toch drie- of viermaal gespeeld werden. Hierbij kwamen de grootste auteurs aan bod: T. Williams, A. Miller, J. Osborne, F. Arrabal, H. Claus, J. De Hertog, N. Simon, M. Camoletti, H. Teirlinck, P. Rodenko, B. Brecht, A. Ayckbourn, F.G. Lorca, Dario Fo, P. Shaffer, W. Van den Broeck, R. Cooney, J.B. Molière, G. Feydeau om er maar enkelen te noemen. Het Diestse Toneelgezelschap Uilenspiegel kan al jaren bogen op een trouw en ruim publiek dat van seizoen tot seizoen steeds door nieuwe geïnteresseerden en enthousiaste toneelliefhebbers wordt ontdekt. Elke productie scoort gemiddeld meer dan 1000 toeschouwers.

Wie meer wil weten, kan terecht in het rijk gellustreerde Jubileumboek dat in 2006 werd uitgegeven en nog steeds verkrijgbaar is op het secretariaat.