Macbeth

Het zal stormen in het Uilenspiegeltheater. Toneelateljee speelt nl.Macbeth, Shakespeare’s meest donkere tragedie.
In deze naar zijn maatstaven korte tragedie beschrijft Shakespeare hoe de mens, verblind door zijn eigen ambitie, alles wat hem lief is, doodt om tenslotte zelf ten val te komen. Het stuk opent met de beruchte scène waarin drie heksen aan veldheer Macbeth voorspellen dat hij spoedig de heer van Cawdor en koning van Schotland zal worden. De eerste voorspelling komt al snel uit, wanneer koning Duncan Macbeth als beloning voor zijn krijgskunst de heerschappij over Cawdor verleent. De tweede besluit Macbeth, op aanraden van zijn vrouw, zelf in vervulling te laten gaan. Hij vermoordt eerst de koning en daarmee is het hek van de dam. Om zijn eigen orde te kunnen vestigen, moet hij immers vervolgens zijn clan van medestanders uitzuiveren. Banquo, zijn beste vriend en enige getuige van de voorspelling van de heksen, volgt het lot van de koning. Moord en doodslag worden de regel in Schotland, de burgeroorlog is een feit. Nadat Lady Macbeth ten onder gaat aan de gruwel die ze zelf heeft aangericht, kan uiteindelijk enkel Duncans zoon, Malcolm, Macbeth een halt toeroepen. Met de steun van Engeland verslaat en doodt hij op zijn beurt te tiran.
Macbeth wordt traditioneel bestempeld als hét stuk over vernietiging, machtswellust en ambitie. En dat is het ook ongetwijfeld. Daarnaast vind ik het echter evenzeer een stuk over de liefde. Liefde is wat Macbeth drijft. In de eerste plaats de liefde voor zijn vrouw, de Lady, die het kwaad in hem doet ontvlammen en voor wie hij zijn leven zou geven. Maar ook liefde voor het land en de wereld waarin hij een belangrijke positie bekleedt. Macbeth gelooft aanvankelijk echt dat hij van de wereld ‘a better place’ kan maken. Maar eens een bres geslagen in de gevestigde orde, valt het gat niet meer te dichten. ‘Bloed eist bloed’, zo voorvoelt Macbeth. Hij krijg meer dan gelijk.
Macbeth is bovenal een heftig stuk. Korte, krachtige scènes volgen elkaar in hoog tempo op. Eens de lont aangestoken, grijpt het kwaad bliksemsnel om zich heen. Een te midden van dat geweld plotse ‘close-ups’ van de innerlijke wereld van Macbeth. Even staat de tijd stil; even horen we de fundamentele angst en twijfel die aan elke daad van Macbeth ten grondslag ligt.
De repetities van Macbeth zijn al even heftig. Er wordt geschreeuwd en gesprongen, gekreund en gevallen. En er wordt serieus gewerkt. Macbeth uit de mond van hedendaagse jongeren; de taal van Shakespeare gemixt met hun beweging en hun muziek. Ze zullen u niet teleurstellen.
(Gil Renders)