De Locker

In ‘De locker’ maken we kennis met Alisa die als nieuwe leerlinge moeite heeft om haar weg te vinden op school.
Haar locker blijkt naast die van de pas overleden Elisabeth te zijn.
Het enige doel van de populairste studenten lijkt de herinnering aan de overleden Beth levend te houden met de verkoop van T-shirts en het organiseren van de ene wake na de andere.Al snel ontdekt Alissa dat er recent nog een andere, onbesproken gebeurtenis op de school heeft plaatsgevonden.
Iedere leerling draagt zijn eigen geheim met zich mee…
Slaagt Alisa erin haar plaats te vinden in de groep en haar medeleerlingen te ontdooien?