Foto Album De Locker

De Locker

In ‘De locker’ maken we kennis met Alisa die als nieuwe leerlinge moeite heeft om haar weg te vinden op school.
Haar locker blijkt naast die van de pas overleden Elisabeth te zijn.
Het enige doel van de populairste studenten lijkt de herinnering aan de overleden Beth levend te houden met de verkoop van T-shirts en het organiseren van de ene wake na de andere.