Foto Album Eén vloog over het koekoeksnest

Eén vloog over het koekoeksnest

Een psychologische tragedie, die veel meer dan de bekende verfilming, de vorm van een meeslepende en soms zelfs hilarische komedie durft aan te nemen.

Mertens wordt voor 5 maanden opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis om te onderzoeken of hij de misdaad die hij heeft begaan bewust of in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gepleegd.