Foto Album Het Goudland

Het Goudland

Hendrik Conscience schreef zijn roman Het Goudland in 1862. In zijn verhaal laten de Vlaamse goudzoekers er geen gras over groeien.
In 1849 al trekken zij op pad om in het verre Amerika hun "geluk" te gaan beproeven. Eerst ziet het ernaar uit dat het geluk hen toelacht. Maar dan komen de tegenslagen en keren de kansen. Haast en spoed is zelden goed, maar een Vlaming zou geen Vlaming zijn als hij in alle ellende ook niet zou zorgen voor komische en hilarische momenten: dromen van rijkdom is ook al iets en als we ernaast grijpen, kunnen we er nog om lachen ook. Conscience brengt een geestige kijk op de vele Vlamingen die naar de Nieuwe Wereld trokken om goud te zoeken maar doffe ellende vonden.